Oferirea de biciclete, ca mijloc de transport, pentru locuitorii satelor izolate

Realizarea de evenimente pentru promovarea accesului la sport al copiilor din medii defavorizate

Realizarea de evenimente anuale pentru promovarea sportului de masă și a beneficiilor sportului, în cadrul familiilor și pentru persoanele care nu practică sport