Cine poate aplica?

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România.

Ce tip de proiecte susținem?

Susținem proiecte aflate în strânsă legătură cu cele 4 axe strategice ale responsabilității sociale Decathlon în Romania (educația copiilor prin sport, accesul la sport al tuturor, integrare socială prin sport a pesrsoanelor cu deficiențe și disabilități și sănătate și recuperare prin sport) în care SPORTUL, practicarea sa și beneficiile sale se afla în centrul acestor proiecte.

Cât poate dura in proiect?

Nu există o limitare strictă a duratei proiectelor însă acestea trebuie să își încheie implementarea până la sfârșitul anului calendaristic. Preferăm să susținem proiecte care au obiective pe termen lung și care au impact pozitiv asupra aceleiași categorii de persoane de-a lungul timpului.