În Romania, 1 din 5 copii abandonează școală. Principalele probleme care duc la abandonul școlar au legătură mai puțin cu performanta actului educativ și cu sistemul scolar, ci mai degrabă cu familia și atitudinea acesteia fata de școală (părinții lucrează sau sunt plecați din țară, copiii mai mari au grijă de cei mici și de casă), dar și cu anturajul nefavorabil în care cresc copiii. Mai mult, apartenență la un grup vulnerabil crește riscul de abandon școlar, în special în rândul familiilor aflate la risc de excluziune socială sau sărăcie.

Atât antrenamentele, cât și celelalte acțiuni în care sunt implicați copiii se bazează pe 7 valori fundamentale: stima de sine, autonomia, spiritul de echipă, egalitatea, motivația, respectul și viața sănătoasă. Acestea sunt reperele după care se desfășoară întregul proces educațional.

Antrenamentele sportive (fotbal, dans, exerciții fizice, atletism/cross) îi vor ajuta pe copiii cu privire la echilibrarea și reglarea emoțională (prin descărcarea agresivității, defulare, etc.), dar și educarea și promovarea atitudinilor, convingerilor, sentimentelor morale și comportamentelor prosociale (fair-play, respect, colaborare, egalitate, spirit de echipă, prietenie).

Scopul proiectului este integrarea socială prin sport a celor 115 de copii cu risc de abandon școlar, cu vârste între 6 și 15 ani, din cartiere/instituții de învățământ aflate în zone defavorizate ale sectoarelor 2, 3 și 6, din București